Onderwijs

Onderwijs (Primair en Voortgezet)
In Nederland staan ruim 9.000 schoolgebouwen. Hierin krijgen bijna 2,5 miljoen leerlingen dagelijks les en er werken in totaal zo’n 285 duizend mensen. In de afgelopen jaren hebben veel van deze gebouwen niet de aandacht gekregen die ze – vaak dringend – nodig hadden. Hierdoor is de kwaliteit van het binnenklimaat in veel gevallen nog steeds niet op orde. Dat is zorgelijk, want goed en veilig onderwijs vereist een deugdelijk en gezond schoolgebouw. Uiteraard voor het welzijn van de gebruikers, maar ook omdat goed geventileerde onderwijsruimtes prestatieverhogend werken.

Goed ventileren gaat niet vanzelf, bij de meeste ventilatiesystemen moet je ook zelf aan de slag. Vandaar dat wij een ventilatiekaart meeleveren, die leraren, gebouwbeheerders en andere betrokkenen tips en adviezen geeft. De aanbevelingen op de ventilatiekaart zijn onder meer afgestemd met Ruimte-OK, de organisatie die door de overheid is aangesteld om scholen te helpen met het vraagstuk; “Optimaal Ventileren op Scholen”.

ThingsConnect beveelt scholen aan om de CO2-waarden structureel te meten want de ervaring leert dat daar waar scholen de CO2-waarden consequent meten, er gerichter geventileerd wordt.

De oplossing is al betaald 
Gezonde onderwijshuisvesting met, letterlijk, een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, schoolbesturen en gemeenten. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, heeft voor de Nederlandse scholen € 17,3 miljoen vrijgemaakt voor de aanschaf van CO2-meters. Deze geven u een veel beter inzicht in het binnenklimaat van uw school, en de mogelijkheid om in te grijpen wanneer dit niet aan de vereiste normen voldoet.

ThingsConnect biedt de volgende oplossingen:

Sensor as a service
Met de oplossing ‘Sensor as a Service’ wordt uw school volledig ontzorgt. Deze oplossing bestaat uit een basispakket aan sensoren en kan altijd worden uitgebreid. Gezamenlijk bepalen we hoeveel sensoren u nodig heeft voor uw locatie en installeren deze. Ook stellen wij de grenswaarden in en voeren we de contactpersoon op in ons dashboard. Middels het online dashboard heeft u altijd inzicht in het binnenklimaat.

Zelf  CO2 sensoren kopen 
Het is ook mogelijk de CO2 sensoren zelf aan te schaffen. In dat geval kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen en maken wij een voorstel op maat voor u. Zo waarborgen wij dat u de best mogelijke oplossing en ondersteuning krijgt.

De sensoren worden door ons volledig geconfigureerd opgestuurd. Met behulp van onze instructiekaart zijn deze door uzelf te installeren. U krijgt ook toegang tot ons online dashboard zodat u altijd inzicht heeft in het binnenklimaat. Desgewenst kan ThingsConnect ook de installatie voor u verzorgen.

Voor beide oplossingen geldt dat zij communiceren over het LoRa netwerk. Dit gaat dus volledig buiten uw eigen IT (Wifi)-infrastructuur om. U hoeft dus niemand toegang te geven en loopt dus geen enkel risico. Kortom, veilig en betrouwbaar! Alle gebruikte sensoren bevatten hoogwaardige componenten en voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, SUVIS regeling en GGD-richtlijnen.

Vraag hieronder onze brochure voor het Onderwijs aan met een volledig overzicht van onze oplossingen.

NL/EN